info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 14:01
kontakt
TERMOEXP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 970,00 1 048,00
-64,7%
1 925,00
83,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -196,00 141,00
---
-333,00
---
Zysk (strata) brutto -642,00 131,00
---
-309,00
---
Zysk (strata) netto -659,00 106,00
---
-442,00
---
Amortyzacja 78,00 78,00
0,0%
78,00
0,0%
Aktywa 5 706,00 6 122,00
7,3%
6 860,00
12,1%
Kapitał własny 1 896,00 2 002,00
5,6%
1 560,00
-22,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,83 1,93
5,6%
1,51
-22,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,64 0,10
---
-0,43
---