info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 12:42
kontakt
INTERAOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 410,00 26 082,00
-24,2%
36 993,00
41,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 400,00 4 862,00
1 115,5%
3 080,00
-36,7%
Zysk (strata) brutto 659,00 5 317,00
706,8%
3 694,00
-30,5%
Zysk (strata) netto 558,00 4 636,00
730,8%
3 028,00
-34,7%
Amortyzacja 66,00 66,00
0,0%
66,00
0,0%
Aktywa 30 513,00 22 278,00
-27,0%
57 261,00
157,0%
Kapitał własny 18 679,00 10 190,00
-45,4%
15 202,00
49,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,93 0,51
-45,4%
0,76
49,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,23
728,6%
0,15
-34,9%