info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.09.26, godz. 15:44
kontakt
INTERAOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-09-302021-12-312022-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 13 010,00 64 673,00
397,1%
52 855,00
-18,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 434,00 10 727,00
---
6 606,00
-38,4%
Zysk (strata) brutto 145,00 6 357,00
4 284,1%
6 668,00
4,9%
Zysk (strata) netto -507,00 5 294,00
---
5 700,00
7,7%
Amortyzacja 53,00 78,00
47,2%
43,00
-44,9%
Aktywa 33 579,00 50 181,00
49,4%
55 458,00
10,5%
Kapitał własny -5 168,00 12 308,00
---
20 893,00
69,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,26 0,62
---
1,04
69,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,26
---
0,28
7,5%