info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.21, godz. 12:12
kontakt
INTERAOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 76 829,00 76 543,00
-0,4%
85 527,00
11,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 228,00 1 951,00
-73,0%
4 458,00
128,5%
Zysk (strata) brutto 7 241,00 2 022,00
-72,1%
5 629,00
178,4%
Zysk (strata) netto 5 857,00 1 427,00
-75,6%
5 145,00
260,5%
Amortyzacja 23,00 22,00
-4,3%
52,00
136,4%
Aktywa 50 605,00 47 924,00
-5,3%
58 412,00
21,9%
Kapitał własny 16 915,00 13 273,00
-21,5%
26 903,00
102,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,85 0,66
-21,5%
1,34
102,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,29 0,07
-75,8%
0,26
262,0%