info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 18:45
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody z tytułu odsetek 1 034 938,00 1 034 938,00
0,0%
964 891,00
-6,8%
960 149,00
-0,5%
Przychody z tytułu prowizji 277 589,00 277 589,00
0,0%
281 502,00
1,4%
243 874,00
-13,4%
Wynik na działalności bankowej 637 242,00 637 242,00
0,0%
632 858,00
-0,7%
464 207,00
-26,6%
Zysk (strata) brutto 217 470,00 217 470,00
0,0%
53 371,00
-75,5%
123 150,00
130,7%
Zysk (strata) netto 134 831,00 134 831,00
0,0%
-13 829,00
---
73 016,00
---
Amortyzacja 58 266,00 58 266,00
0,0%
62 584,00
7,4%
57 976,00
-7,4%
Aktywa 76 577 530,00 76 577 530,00
0,0%
76 334 513,00
-0,3%
76 122 565,00
-0,3%
Kapitał własny 6 873 885,00 6 873 885,00
0,0%
6 859 699,00
-0,2%
6 923 031,00
0,9%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
16,67
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 52,65 52,65
0,0%
52,54
-0,2%
53,03
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,03
0,0%
-0,11
---
0,56
---