info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.18, godz. 12:41
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody z tytułu odsetek 960 149,00 859 575,00
-10,5%
775 185,00
-9,8%
Przychody z tytułu prowizji 243 874,00 271 805,00
11,5%
302 499,00
11,3%
Wynik na działalności bankowej 464 207,00 512 239,00
10,3%
470 942,00
-8,1%
Zysk (strata) brutto 123 150,00 -640 683,00
---
157 931,00
---
Zysk (strata) netto 73 016,00 -584 973,00
---
110 309,00
---
Amortyzacja 57 976,00 56 746,00
-2,1%
106 716,00
88,1%
Aktywa 76 122 565,00 77 160 857,00
1,4%
77 196 090,00
0,0%
Kapitał własny 6 923 031,00 6 468 467,00
-6,6%
6 595 315,00
2,0%
Współczynnik wypłacalności 0,00 0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 53,03 49,55
-6,6%
50,52
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,56 -4,48
---
0,84
---