info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.13, godz. 14:05
kontakt
ALIOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody z tytułu odsetek 1 021 243,00 1 024 454,00
0,3%
1 050 473,00
2,5%
1 034 938,00
-1,5%
Przychody z tytułu prowizji -6 597,00 242 321,00
---
264 979,00
9,4%
277 589,00
4,8%
Wynik na działalności bankowej 632 360,00 509 571,00
-19,4%
639 699,00
25,5%
637 242,00
-0,4%
Zysk (strata) brutto 250 629,00 197 940,00
-21,0%
72 390,00
-63,4%
217 470,00
200,4%
Zysk (strata) netto 180 787,00 113 813,00
-37,0%
47 778,00
-58,0%
134 831,00
182,2%
Amortyzacja 37 962,00 14 682,00
-61,3%
101 052,00
588,3%
58 266,00
-42,3%
Aktywa 73 242 895,00 74 474 860,00
1,7%
76 973 968,00
3,4%
76 577 530,00
-0,5%
Kapitał własny 6 550 824,00 6 616 138,00
1,0%
6 739 479,00
1,9%
6 873 885,00
2,0%
Współczynnik wypłacalności 16,20 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 50,18 50,68
1,0%
51,62
1,9%
52,65
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,38 0,87
-37,0%
0,37
-58,0%
1,03
182,2%