info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.04, godz. 06:00
kontakt
MEDICOBIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 927,00 1 219,00
31,5%
318,00
-73,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -85,00 -297,00
---
103,00
---
Zysk (strata) brutto -84,00 -589,00
---
118,00
---
Zysk (strata) netto -84,00 -609,00
---
110,00
---
Amortyzacja 10,00 7,00
-30,0%
0,00
---
Aktywa 1 210,00 396,00
-67,3%
2 522,00
536,9%
Kapitał własny 390,00 -229,00
---
-154,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,03
---
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,09
---
0,02
---