info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 20:22
kontakt
K2HOLDING
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 403,00 2 397,00
-0,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -89,00 -4,00
---
Zysk (strata) brutto 2,00 577,00
28 750,0%
Zysk (strata) netto 15,00 589,00
3 826,7%
Amortyzacja 437,00 435,00
-0,5%
Aktywa 37 292,00 37 173,00
-0,3%
Kapitał własny 27 056,00 27 464,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,89 11,84
8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,25
4 133,3%