info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 18:53
kontakt
AERFINANC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 009,00 3 773,00
87,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -165,00 575,00
---
Zysk (strata) brutto -152,00 587,00
---
Zysk (strata) netto -152,00 587,00
---
Amortyzacja 0,00 -20,00
---
Aktywa 15 218,00 15 775,00
3,7%
Kapitał własny 2 147,00 2 571,00
19,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,14
19,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,03
---