info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 18:51
kontakt
PGFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -75,00 -72,00
---
Zysk (strata) brutto -34 207,00 280 212,00
---
Zysk (strata) netto -27 946,00 226 952,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 226 631,00 507 022,00
123,7%
Kapitał własny 184 387,00 411 339,00
123,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,25 5,02
123,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,34 2,77
---