info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.23, godz. 18:54
kontakt
ATOMJELLY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 114,00 262,00
129,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37,00 17,00
---
Zysk (strata) brutto -38,00 15,00
---
Zysk (strata) netto -38,00 15,00
---
Amortyzacja 11,00 10,00
-9,1%
Aktywa 2 599,00 2 610,00
0,4%
Kapitał własny 2 587,00 2 602,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,00 1,01
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,01
---