info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 13:33
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 478,00 211,00
-55,9%
406,00
92,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 268,00 59,00
-78,0%
149,00
152,5%
Zysk (strata) brutto 342,00 61,00
-82,2%
140,00
129,5%
Zysk (strata) netto 342,00 61,00
-82,2%
140,00
129,5%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 27 053,00 27 455,00
1,5%
27 435,00
-0,1%
Kapitał własny 19 765,00 19 824,00
0,3%
19 966,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,24
0,4%
0,24
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-75,0%
0,00
100,0%