info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 06:47
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 702,00 3 777,00
438,0%
4 867,00
28,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 255,00 379,00
48,6%
705,00
86,0%
Zysk (strata) brutto 233,00 272,00
16,7%
701,00
157,7%
Zysk (strata) netto 233,00 244,00
4,7%
635,00
160,2%
Amortyzacja 3,00 2,00
-33,3%
2,00
0,0%
Aktywa 28 341,00 36 594,00
29,1%
38 731,00
5,8%
Kapitał własny 20 764,00 21 201,00
2,1%
21 637,00
2,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,26
2,0%
0,26
2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,01
166,7%