info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.30, godz. 14:19
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 932,00 418,00
-55,2%
177,00
-57,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 235,00 168,00
-28,5%
19,00
-88,7%
Zysk (strata) brutto 223,00 149,00
-33,2%
19,00
-87,2%
Zysk (strata) netto 199,00 143,00
-28,1%
25,00
-82,5%
Amortyzacja 5,00 2,00
-60,0%
0,00
---
Aktywa 28 902,00 29 981,00
3,7%
28 844,00
-3,8%
Kapitał własny 20 363,00 20 484,00
0,6%
20 531,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,25
0,4%
0,25
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
---