info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 06:54
kontakt
BIOMASS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 684,00 932,00
36,3%
418,00
-55,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 223,00 235,00
5,4%
168,00
-28,5%
Zysk (strata) brutto 200,00 223,00
11,5%
149,00
-33,2%
Zysk (strata) netto 185,00 199,00
7,6%
143,00
-28,1%
Amortyzacja 0,00 5,00
---
2,00
-60,0%
Aktywa 28 117,00 29 380,00
4,5%
29 981,00
2,0%
Kapitał własny 20 150,00 20 349,00
1,0%
20 484,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,25
1,2%
0,25
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
0,0%
0,00
0,0%