info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.18, godz. 15:29
kontakt
LABOCANNA
Roczne nieskonsolidowane
 2018-12-312018-12-312019-12-312020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 828,00 1 812,00
-0,9%
89,00
-95,1%
40,00
-55,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 176,00 -1 149,00
---
-350,00
---
174,00
---
Zysk (strata) brutto -1 188,00 -1 163,00
---
-360,00
---
172,00
---
Zysk (strata) netto -1 003,00 -983,00
---
-358,00
---
34,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
316,00
---
172,00
-45,6%
Aktywa 1 669,00 1 701,00
1,9%
1 237,00
-27,3%
1 250,00
1,1%
Kapitał własny 528,00 548,00
3,8%
109,00
-80,1%
142,00
30,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
0,0%
0,01
-77,0%
0,02
35,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,14
---
-0,05
---
0,00
---