info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 02:31
kontakt
LABOCANNA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 40,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -86,00 94,00
---
272,00
189,4%
Zysk (strata) brutto -86,00 94,00
---
272,00
189,4%
Zysk (strata) netto -86,00 94,00
---
165,00
75,5%
Amortyzacja 78,00 17,00
-78,2%
0,00
---
Aktywa 1 022,00 1 058,00
3,5%
1 226,00
15,9%
Kapitał własny -68,00 25,00
---
190,00
660,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
0,02
733,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,01
---
0,02
83,3%