info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.10, godz. 20:59
kontakt
ORPHEE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 193,00 1 866,00
-14,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -137,00 -185,00
---
Zysk (strata) brutto -1 649,00 233,00
---
Zysk (strata) netto -1 657,00 316,00
---
Amortyzacja 12,00 6,00
-50,0%
Aktywa 18 414,00 18 247,00
-0,9%
Kapitał własny 14 477,00 14 793,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,38
2,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 0,01
---