info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 03:15
kontakt
INCUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 452,00 437,00
-3,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -488,00 -580,00
---
Zysk (strata) brutto -491,00 -582,00
---
Zysk (strata) netto -491,00 -582,00
---
Amortyzacja 84,00 85,00
1,2%
Aktywa 5 115,00 4 671,00
-8,7%
Kapitał własny 4 323,00 3 745,00
-13,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,30 0,26
-13,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,04
---