info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 01:32
kontakt
UNILABGAM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 205,00 803,00
291,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -76,00 451,00
---
Zysk (strata) brutto -90,00 430,00
---
Zysk (strata) netto -90,00 430,00
---
Amortyzacja 52,00 78,00
50,0%
Aktywa 7 934,00 7 920,00
-0,2%
Kapitał własny 2 341,00 2 779,00
18,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) - -
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) - -
---