info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.02.26, godz. 01:51
kontakt
DADELO-PDA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 21 952,00
Kapitał własny 14 822,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,16
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00