info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 02:12
kontakt
DETGAMES
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 109,00 120,00
10,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -63,00 -222,00
---
Zysk (strata) brutto -64,00 -223,00
---
Zysk (strata) netto -64,00 -223,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 547,00 1 432,00
-7,4%
Kapitał własny 1 537,00 1 315,00
-14,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,66
-14,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,11
---