info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.24, godz. 18:53
kontakt
FHDOM
Roczne skonsolidowane
 2017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 534,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 342,00
Zysk (strata) brutto -4 084,00
Zysk (strata) netto -4 084,00
Amortyzacja 28,00
Aktywa 29 543,00
Kapitał własny 14 655,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,69
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,47