info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 01:38
kontakt
FHDOM
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 041,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -388,00
Zysk (strata) brutto -501,00
Zysk (strata) netto -501,00
Amortyzacja 17,00
Aktywa 29 554,00
Kapitał własny 14 140,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,63
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06