info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.26, godz. 11:31
kontakt
PCFGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 22 009,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 3 318,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 4 745,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 4 423,00
---
Amortyzacja 0,00 1 768,00
---
Aktywa 91 183,00 197 569,00
116,7%
Kapitał własny 76 501,00 178 092,00
132,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,59 6,02
132,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,15
---