info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 02:41
kontakt
IFCAPITAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 44,00
---
36,00
-18,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 41,00
---
32,00
-22,0%
Zysk (strata) brutto 0,00 41,00
---
32,00
-22,0%
Zysk (strata) netto 0,00 41,00
---
32,00
-22,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 620,00 4 600,00
-0,4%
4 621,00
0,5%
Kapitał własny 4 614,00 4 593,00
-0,5%
4 618,00
0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,31 0,31
-0,3%
0,31
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
-33,3%