info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.19, godz. 18:15
kontakt
P2CHILL
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 262,00 388,00
48,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -73,00 -130,00
---
Zysk (strata) brutto -75,00 -132,00
---
Zysk (strata) netto -75,00 -132,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 848,00 1 854,00
0,3%
Kapitał własny 1 840,00 1 543,00
-16,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,64 0,54
-16,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,05
---