info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 01:57
kontakt
P2CHILL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 222,00 205,00
-7,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36,00 -57,00
---
Zysk (strata) brutto -36,00 -57,00
---
Zysk (strata) netto -36,00 -57,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 1 815,00 1 699,00
-6,4%
Kapitał własny 1 804,00 1 675,00
-7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,63 0,58
-7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,02
---