info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.26, godz. 11:13
kontakt
CODEADDIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 303,00 175,00
-42,2%
239,00
36,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -19,00 -44,00
---
-9,00
---
Zysk (strata) brutto -21,00 0,00
---
-8,00
---
Zysk (strata) netto -21,00 0,00
---
-8,00
---
Amortyzacja 17,00 22,00
29,4%
22,00
0,0%
Aktywa 3 238,00 3 915,00
20,9%
3 910,00
-0,1%
Kapitał własny 2 481,00 3 860,00
55,6%
3 852,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,93 0,72
-22,6%
0,72
-0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---
-0,00
---