info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.21, godz. 09:23
kontakt
ZEPAK
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 982 840,00 1 406 030,00
43,1%
1 050 461,00
-25,3%
985 718,00
-6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -24 637,00 66 344,00
---
-308 605,00
---
15 600,00
---
Zysk (strata) brutto -44 595,00 61 372,00
---
-314 463,00
---
10 443,00
---
Zysk (strata) netto -51 257,00 37 911,00
---
-257 514,00
---
19 989,00
---
Amortyzacja 95 382,00 96 321,00
1,0%
78 724,00
-18,3%
66 653,00
-15,3%
Aktywa 4 134 380,00 3 496 920,00
-15,4%
2 451 598,00
-29,9%
2 802 440,00
14,3%
Kapitał własny 2 110 949,00 1 659 772,00
-21,4%
916 551,00
-44,8%
969 359,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 41,54 32,66
-21,4%
18,03
-44,8%
19,07
5,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,01 0,75
---
-5,07
---
0,39
---