info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.24, godz. 05:42
kontakt
ZEPAK
Półroczne nieskonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 499 987,00 694 488,00
38,9%
872 411,00
25,6%
898 509,00
3,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36 749,00 32 792,00
---
-128 459,00
---
40 255,00
---
Zysk (strata) brutto 88 478,00 29 273,00
-66,9%
-247 646,00
---
33 901,00
---
Zysk (strata) netto 93 570,00 23 958,00
-74,4%
-201 391,00
---
48 378,00
---
Amortyzacja 19 270,00 19 321,00
0,3%
46 027,00
138,2%
55 232,00
20,0%
Aktywa 2 206 471,00 1 927 733,00
-12,6%
2 022 774,00
4,9%
2 299 404,00
13,7%
Kapitał własny 1 496 473,00 1 362 345,00
-9,0%
1 258 190,00
-7,6%
1 325 545,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,44 26,80
-9,0%
24,76
-7,6%
26,08
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,84 0,47
-74,4%
-3,96
---
0,95
---