info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.23, godz. 17:36
kontakt
ZEPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 351 645,00 369 168,00
5,0%
336 104,00
-9,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -36 653,00 -71 249,00
---
39 956,00
---
Zysk (strata) brutto 49 618,00 -154 179,00
---
37 575,00
---
Zysk (strata) netto 57 195,00 -125 192,00
---
30 376,00
---
Amortyzacja 9 631,00 9 900,00
2,8%
9 663,00
-2,4%
Aktywa 2 235 812,00 2 151 997,00
-3,7%
2 285 137,00
6,2%
Kapitał własny 1 480 021,00 1 338 387,00
-9,6%
1 368 762,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,12 26,33
-9,6%
26,93
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,12 -2,46
---
0,60
---