info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 13:59
kontakt
ZEPAK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 336 104,00 358 384,00
6,6%
376 087,00
4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39 956,00 -7 164,00
---
31 891,00
---
Zysk (strata) brutto 37 575,00 -8 302,00
---
108 669,00
---
Zysk (strata) netto 30 376,00 -6 418,00
---
102 080,00
---
Amortyzacja 9 663,00 9 658,00
-0,1%
9 619,00
-0,4%
Aktywa 2 285 137,00 1 927 733,00
-15,6%
2 104 290,00
9,2%
Kapitał własny 1 368 762,00 1 362 345,00
-0,5%
1 464 425,00
7,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 26,93 26,80
-0,5%
28,81
7,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,60 -0,13
---
2,01
---