info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.17, godz. 11:41
kontakt
IBCPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 125,00 458,00
-59,3%
458,00
0,0%
992,00
116,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17,00 -104,00
---
-104,00
---
-18,00
---
Zysk (strata) brutto -20,00 -107,00
---
-107,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) netto -20,00 -107,00
---
-107,00
---
-19,00
---
Amortyzacja 0,00 21,00
---
0,00
---
21,00
---
Aktywa 5 439,00 5 549,00
2,0%
5 549,00
0,0%
5 493,00
-1,0%
Kapitał własny 3 879,00 3 772,00
-2,8%
3 772,00
0,0%
3 753,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,29 1,25
-2,8%
1,25
0,0%
1,25
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,04
---
-0,04
---
-0,01
---