info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.26, godz. 02:54
kontakt
IBCPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 902,00 1 706,00
89,1%
1 285,00
-24,7%
1 442,00
12,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -97,00 39,00
---
-6,00
---
80,00
---
Zysk (strata) brutto -100,00 32,00
---
-1,00
---
70,00
---
Zysk (strata) netto -100,00 32,00
---
-1,00
---
53,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 802,00 5 633,00
-2,9%
5 575,00
-1,0%
5 418,00
-2,8%
Kapitał własny 3 809,00 3 842,00
0,9%
3 840,00
-0,1%
3 893,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,26 1,28
0,8%
1,28
0,0%
1,29
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 0,01
---
0,00
---
0,02
---