info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 18:41
kontakt
IBCPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 706,00 1 285,00
-24,7%
1 442,00
12,2%
1 125,00
-22,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 39,00 -6,00
---
80,00
---
-17,00
---
Zysk (strata) brutto 32,00 -1,00
---
70,00
---
-20,00
---
Zysk (strata) netto 32,00 -1,00
---
53,00
---
-20,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 633,00 5 575,00
-1,0%
5 418,00
-2,8%
5 439,00
0,4%
Kapitał własny 3 842,00 3 840,00
-0,1%
3 893,00
1,4%
3 879,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,28 1,28
0,0%
1,29
1,3%
1,29
-0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
---
0,02
---
-0,01
---