info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 21:00
kontakt
COPERNIC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 023,00 4 394,00
9,2%
4 297,00
-2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 439,00 -114,00
---
27,00
---
Zysk (strata) brutto 723,00 -5 542,00
---
-596,00
---
Zysk (strata) netto 695,00 -5 569,00
---
-547,00
---
Amortyzacja 69,00 70,00
1,4%
68,00
-2,9%
Aktywa 35 143,00 26 093,00
-25,8%
32 641,00
25,1%
Kapitał własny 15 413,00 9 844,00
-36,1%
9 298,00
-5,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,18 9,06
-36,1%
8,55
-5,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 -5,12
---
-0,50
---