info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.08, godz. 22:47
kontakt
BOA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 20,00 0,00
---
5,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8,00 -11,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) brutto 8,00 -11,00
---
-1,00
---
Zysk (strata) netto 8,00 -11,00
---
-1,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 85,00 71,00
-16,5%
24,00
-66,2%
Kapitał własny 9,00 -2,00
---
-3,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
-0,00
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---