info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.03, godz. 04:11
kontakt
TATRY
Kwartalne skonsolidowane
 2023-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 577 337,00
Kapitał własny 53 033,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,91
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00