info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.17, godz. 05:25
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-04-302023-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 576 590,00 575 822,00
-0,1%
Kapitał własny 109 361,00 96 217,00
-12,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,30 14,34
-12,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---