info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.22, godz. 22:55
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 575 822,00
Kapitał własny 96 217,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,34
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00