info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.26, godz. 14:30
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-10-312021-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 486 423,00 488 573,00
0,4%
Kapitał własny 108 085,00 84 148,00
-22,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,12 12,55
-22,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---