info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 09:35
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-04-302019-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 473 320,00 483 663,00
2,2%
Kapitał własny 132 960,00 124 461,00
-6,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,82 18,56
-6,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---