info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.22, godz. 09:43
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-10-312019-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 495 104,00 473 320,00
-4,4%
Kapitał własny 122 922,00 132 960,00
8,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,33 19,82
8,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---