info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.09, godz. 07:17
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 483 663,00
Kapitał własny 124 461,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,56
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00