info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.06.30, godz. 09:56
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 498 616,00
Kapitał własny 88 735,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,23
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00