info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.11.26, godz. 10:51
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-04-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 517 339,00
Kapitał własny 87 569,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,06
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00