info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 01:58
kontakt
TATRY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-04-302020-10-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 0,00 0,00
---
Zysk (strata) netto 0,00 0,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 501 309,00 486 423,00
-3,0%
Kapitał własny 133 316,00 108 085,00
-18,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 19,88 16,12
-18,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---