info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.22, godz. 10:37
kontakt
APIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 865,00 568,00
-34,3%
1 681,00
196,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -92,00 -55,00
---
142,00
---
Zysk (strata) brutto -88,00 -54,00
---
142,00
---
Zysk (strata) netto -88,00 -54,00
---
142,00
---
Amortyzacja 35,00 34,00
-2,9%
34,00
0,0%
Aktywa 16 376,00 17 214,00
5,1%
13 911,00
-19,2%
Kapitał własny 7 259,00 7 196,00
-0,9%
7 338,00
2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
0,0%
0,04
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---