info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.10, godz. 09:51
kontakt
APIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 533,00 2 956,00
16,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -43,00 330,00
---
Zysk (strata) brutto -46,00 328,00
---
Zysk (strata) netto -46,00 291,00
---
Amortyzacja 44,00 43,00
-2,3%
Aktywa 15 696,00 16 513,00
5,2%
Kapitał własny 7 270,00 7 561,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,04
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---