info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 00:23
kontakt
ALEJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 583,00 609,00
-83,0%
806,00
32,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 277,00 -661,00
---
-138,00
---
Zysk (strata) brutto 277,00 -661,00
---
-138,00
---
Zysk (strata) netto 277,00 -661,00
---
-138,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 10 538,00 10 074,00
-4,4%
8 563,00
-15,0%
Kapitał własny 9 346,00 8 550,00
-8,5%
7 265,00
-15,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,40 1,29
-8,5%
1,09
-15,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 -0,10
---
-0,02
---