info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.28, godz. 15:59
kontakt
ALEJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 806,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -138,00
Zysk (strata) brutto -138,00
Zysk (strata) netto -138,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 8 563,00
Kapitał własny 7 265,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,09
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02