info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.15, godz. 06:42
kontakt
TECHMADEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 487,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 108,00
Zysk (strata) brutto 55,00
Zysk (strata) netto -26,00
Amortyzacja 140,00
Aktywa 7 106,00
Kapitał własny 781,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,78
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03