info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 18:53
kontakt
TERMOREX
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 794,00 36 252,00
30,4%
63 226,00
74,4%
64 009,00
1,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 310,00 1 774,00
35,4%
-72,00
---
3 717,00
---
Zysk (strata) brutto 1 440,00 1 225,00
-14,9%
-280,00
---
6 249,00
---
Zysk (strata) netto 1 121,00 862,00
-23,1%
-466,00
---
3 795,00
---
Amortyzacja 763,00 655,00
-14,2%
858,00
31,0%
1 027,00
19,7%
Aktywa 26 425,00 28 795,00
9,0%
31 228,00
8,4%
40 193,00
28,7%
Kapitał własny 18 166,00 19 048,00
4,9%
18 170,00
-4,6%
21 975,00
20,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,17
5,0%
0,16
-4,8%
0,19
21,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
-20,0%
-0,00
---
0,03
---