info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.02, godz. 04:24
kontakt
PCCEXOL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 136 335,00 148 093,00
8,6%
165 324,00
11,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 052,00 11 891,00
-8,9%
13 252,00
11,4%
Zysk (strata) brutto 11 464,00 10 078,00
-12,1%
11 864,00
17,7%
Zysk (strata) netto 9 126,00 8 276,00
-9,3%
9 501,00
14,8%
Amortyzacja 2 503,00 2 488,00
-0,6%
2 633,00
5,8%
Aktywa 602 775,00 620 696,00
3,0%
616 549,00
-0,7%
Kapitał własny 277 172,00 285 902,00
3,1%
294 323,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60 1,66
3,2%
1,70
3,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,05
-9,4%
0,06
14,6%