info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 03:40
kontakt
BIOFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 831,00 3 122,00
10,3%
3 271,00
4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9,00 449,00
4 888,9%
145,00
-67,7%
Zysk (strata) brutto -48,00 401,00
---
99,00
-75,3%
Zysk (strata) netto -48,00 371,00
---
87,00
-76,5%
Amortyzacja 223,00 216,00
-3,1%
215,00
-0,5%
Aktywa 13 232,00 13 420,00
1,4%
14 044,00
4,6%
Kapitał własny 5 204,00 5 575,00
7,1%
5 663,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,74 2,93
7,1%
2,98
1,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,20
---
0,05
-76,4%