info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 10:23
kontakt
BIOFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 367,00 3 636,00
8,0%
3 047,00
-16,2%
2 799,00
-8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 260,00 174,00
-33,1%
212,00
21,8%
33,00
-84,4%
Zysk (strata) brutto 190,00 69,00
-63,7%
122,00
76,8%
-64,00
---
Zysk (strata) netto 152,00 54,00
-64,5%
100,00
85,2%
-64,00
---
Amortyzacja 218,00 214,00
-1,8%
217,00
1,4%
217,00
0,0%
Aktywa 13 998,00 14 066,00
0,5%
13 627,00
-3,1%
13 893,00
2,0%
Kapitał własny 5 339,00 5 393,00
1,0%
5 490,00
1,8%
5 427,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,81 2,84
1,0%
2,89
1,8%
2,85
-1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,03
-65,0%
0,05
89,3%
-0,03
---