info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 21:29
kontakt
REVITUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -18,00 2,00
---
Zysk (strata) brutto -18,00 2,00
---
Zysk (strata) netto -18,00 2,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 24,00 12,00
-50,0%
Kapitał własny -369,00 -367,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,28 -0,28
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,00
---