info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.12, godz. 12:15
kontakt
REVITUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2,00
Zysk (strata) brutto 2,00
Zysk (strata) netto 2,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 12,00
Kapitał własny -367,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,28
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00