info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.22, godz. 06:37
kontakt
ADVERTIGO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 525,00 843,00
60,6%
1,00
-99,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 703,00 -397,00
---
-75,00
---
Zysk (strata) brutto 1 690,00 -397,00
---
-74,00
---
Zysk (strata) netto 1 562,00 -361,00
---
-154,00
---
Amortyzacja 39,00 41,00
5,1%
15,00
-63,4%
Aktywa 4 508,00 3 664,00
-18,7%
3 487,00
-4,8%
Kapitał własny 3 952,00 3 606,00
-8,8%
3 452,00
-4,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,12
-9,0%
0,12
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 -0,01
---
-0,00
---