info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.28, godz. 06:36
kontakt
PRYMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 21 811,00 15 886,00
-27,2%
9 650,00
-39,3%
12 768,00
32,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 456,00 1 254,00
-13,9%
1 239,00
-1,2%
1 685,00
36,0%
Zysk (strata) brutto 1 613,00 633,00
-60,8%
1 496,00
136,3%
2 818,00
88,4%
Zysk (strata) netto 1 474,00 378,00
-74,4%
1 213,00
220,9%
2 412,00
98,8%
Amortyzacja 25,00 0,00
---
16,00
---
15,00
-6,2%
Aktywa 34 641,00 31 603,00
-8,8%
41 422,00
31,1%
39 212,00
-5,3%
Kapitał własny 24 851,00 25 229,00
1,5%
26 442,00
4,8%
28 855,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,62 2,66
1,5%
2,78
4,8%
3,04
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,04
-74,2%
0,13
220,0%
0,25
98,4%