info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.18, godz. 07:01
kontakt
PRYMUS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 650,00 12 768,00
32,3%
10 946,00
-14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 239,00 1 685,00
36,0%
1 172,00
-30,4%
Zysk (strata) brutto 1 496,00 2 818,00
88,4%
765,00
-72,9%
Zysk (strata) netto 1 213,00 2 412,00
98,8%
499,00
-79,3%
Amortyzacja 16,00 15,00
-6,2%
20,00
33,3%
Aktywa 41 422,00 39 212,00
-5,3%
31 710,00
-19,1%
Kapitał własny 26 442,00 28 855,00
9,1%
23 329,00
-19,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,78 3,04
9,1%
2,46
-19,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,25
98,4%
0,05
-79,1%