info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 23:34
kontakt
SFKPOLKAP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 553,00 2 245,00
-50,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 208,00 -150,00
---
Zysk (strata) brutto 207,00 -93,00
---
Zysk (strata) netto 207,00 -93,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 31 527,00 32 530,00
3,2%
Kapitał własny -481,00 -574,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,07 -0,08
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 -0,01
---