info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.18, godz. 01:38
kontakt
01CYBATON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 357,00 1 458,00
7,4%
1 376,00
-5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 734,00 344,00
-53,1%
878,00
155,2%
Zysk (strata) brutto 975,00 344,00
-64,7%
878,00
155,2%
Zysk (strata) netto 975,00 344,00
-64,7%
878,00
155,2%
Amortyzacja 11,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 49 155,00 50 958,00
3,7%
51 077,00
0,2%
Kapitał własny 48 367,00 48 454,00
0,2%
49 581,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,08 8,10
0,2%
8,29
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,16 0,06
-65,0%
0,15
157,9%