info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.25, godz. 08:38
kontakt
01CYBATON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 799,00 1 357,00
69,8%
1 458,00
7,4%
1 376,00
-5,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -778,00 734,00
---
344,00
-53,1%
878,00
155,2%
Zysk (strata) brutto -784,00 975,00
---
344,00
-64,7%
878,00
155,2%
Zysk (strata) netto -784,00 975,00
---
344,00
-64,7%
878,00
155,2%
Amortyzacja 0,00 11,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 49 218,00 49 155,00
-0,1%
50 958,00
3,7%
51 077,00
0,2%
Kapitał własny 47 142,00 48 367,00
2,6%
48 454,00
0,2%
49 581,00
2,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 7,88 8,08
2,6%
8,10
0,2%
8,29
2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 0,16
---
0,06
-65,0%
0,15
157,9%