info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 09:40
kontakt
01CYBATON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 475,00 412,00
-13,3%
275,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 411,00 -156,00
---
-703,00
---
Zysk (strata) brutto 411,00 -156,00
---
-659,00
---
Zysk (strata) netto 411,00 -156,00
---
-659,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 39 374,00 93 689,00
137,9%
93 568,00
-0,1%
Kapitał własny 38 246,00 91 662,00
139,7%
91 003,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,39 15,32
139,7%
15,21
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,03
---
-0,11
---