info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.04, godz. 06:55
kontakt
01CYBATON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 152,00 475,00
212,5%
412,00
-13,3%
275,00
-33,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 58,00 411,00
608,6%
-156,00
---
-703,00
---
Zysk (strata) brutto 58,00 411,00
608,6%
-156,00
---
-659,00
---
Zysk (strata) netto 58,00 411,00
608,6%
-156,00
---
-659,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 52 197,00 39 374,00
-24,6%
93 689,00
137,9%
93 568,00
-0,1%
Kapitał własny 50 021,00 38 246,00
-23,5%
91 662,00
139,7%
91 003,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,36 6,39
-23,5%
15,32
139,7%
15,21
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,07
590,0%
-0,03
---
-0,11
---