info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.26, godz. 01:51
kontakt
01CYBATON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 458,00 1 376,00
-5,6%
156,00
-88,7%
604,00
287,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 344,00 878,00
155,2%
-19,00
---
427,00
---
Zysk (strata) brutto 344,00 878,00
155,2%
-19,00
---
436,00
---
Zysk (strata) netto 344,00 878,00
155,2%
-19,00
---
436,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 50 958,00 51 077,00
0,2%
50 998,00
-0,2%
51 665,00
1,3%
Kapitał własny 48 454,00 49 581,00
2,3%
49 566,00
-0,0%
49 991,00
0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,10 8,29
2,3%
8,28
-0,0%
8,36
0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,15
157,9%
-0,00
---
0,07
---