info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 21:35
kontakt
VIVID
Półroczne skonsolidowane
 2016-06-302017-06-302018-06-302019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 13 476,00 9 462,00
-29,8%
7 803,00
-17,5%
8 336,00
6,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 414,00 767,00
-77,5%
-2 525,00
---
-351,00
---
Zysk (strata) brutto 2 987,00 -117,00
---
-2 917,00
---
-908,00
---
Zysk (strata) netto 2 021,00 -862,00
---
-2 986,00
---
-982,00
---
Amortyzacja 2 548,00 2 039,00
-20,0%
2 634,00
29,2%
2 371,00
-10,0%
Aktywa 38 195,00 47 503,00
24,4%
38 108,00
-19,8%
36 911,00
-3,1%
Kapitał własny 23 296,00 21 851,00
-6,2%
18 003,00
-17,6%
14 845,00
-17,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,83 0,77
-7,3%
0,64
-17,6%
0,50
-21,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 -0,03
---
-0,11
---
-0,03
---