info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 21:29
kontakt
VIVID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 068,00 7 783,00
-22,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 190,00 307,00
-74,2%
Zysk (strata) brutto 895,00 141,00
-84,2%
Zysk (strata) netto 880,00 125,00
-85,8%
Amortyzacja 1 023,00 1 093,00
6,8%
Aktywa 44 350,00 43 521,00
-1,9%
Kapitał własny 18 324,00 21 449,00
17,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,66
7,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-86,7%