info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.19, godz. 20:02
kontakt
KME
Półroczne nieskonsolidowane
 2017-06-302018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 348,00 6 136,00
-16,5%
-1 590,00
---
-6 993,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 169,00 2 750,00
-46,8%
-6 496,00
---
-9 813,00
---
Zysk (strata) brutto 3 687,00 -220,00
---
-9 555,00
---
-14 050,00
---
Zysk (strata) netto 3 161,00 409,00
-87,1%
-9 439,00
---
-12 897,00
---
Amortyzacja 159,00 159,00
0,0%
149,00
-6,3%
151,00
1,3%
Aktywa 67 234,00 141 450,00
110,4%
149 289,00
5,5%
116 745,00
-21,8%
Kapitał własny 23 231,00 28 474,00
22,6%
20 991,00
-26,3%
10 829,00
-48,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 1,95
22,6%
1,44
-26,3%
0,74
-48,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,03
-87,0%
-0,65
---
-0,88
---