info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.01, godz. 00:55
kontakt
KME
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 4 760,00 4 431,00
-6,9%
6 502,00
46,7%
6 507,00
0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 576,00 3 232,00
105,1%
5 449,00
68,6%
5 454,00
0,1%
Zysk (strata) brutto -76,00 1 334,00
---
3 888,00
191,5%
3 893,00
0,1%
Zysk (strata) netto -690,00 238,00
---
3 577,00
1 402,9%
1 968,00
-45,0%
Amortyzacja 75,00 73,00
-2,7%
74,00
1,4%
74,00
0,0%
Aktywa 149 289,00 133 393,00
-10,6%
131 960,00
-1,1%
131 931,00
-0,0%
Kapitał własny 20 991,00 21 229,00
1,1%
24 801,00
16,8%
23 192,00
-6,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,44 1,45
1,1%
1,70
16,8%
1,70
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,02
---
0,24
1 431,2%
0,24
0,0%