info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.08.01, godz. 19:42
kontakt
KME
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 5 348,00 3 549,00
-33,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 813,00 -2 162,00
---
Zysk (strata) brutto -30 795,00 -5 142,00
---
Zysk (strata) netto -31 474,00 -4 686,00
---
Amortyzacja 79,00 79,00
0,0%
Aktywa 116 482,00 112 081,00
-3,8%
Kapitał własny -20 645,00 -25 327,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,41 -1,73
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -2,15 -0,32
---