info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 05:11
kontakt
KME
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 6 507,00 7 125,00
9,5%
7 125,00
0,0%
-14 118,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 454,00 5 900,00
8,2%
4 795,00
-18,7%
-15 713,00
---
Zysk (strata) brutto 3 893,00 3 759,00
-3,4%
2 655,00
-29,4%
-17 809,00
---
Zysk (strata) netto 1 968,00 2 415,00
22,7%
1 520,00
-37,1%
-15 312,00
---
Amortyzacja 74,00 74,00
0,0%
74,00
0,0%
77,00
4,1%
Aktywa 131 931,00 135 491,00
2,7%
135 449,00
-0,0%
116 745,00
-13,8%
Kapitał własny 23 192,00 26 142,00
12,7%
26 321,00
0,7%
10 829,00
-58,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,62 1,79
10,2%
1,79
0,0%
0,74
-58,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,16
-32,7%
0,16
0,0%
-1,05
---