info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.08, godz. 21:52
kontakt
KME
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów -14 118,00 5 348,00
---
3 549,00
-33,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -15 713,00 3 813,00
---
-2 162,00
---
Zysk (strata) brutto -17 809,00 -30 795,00
---
-5 142,00
---
Zysk (strata) netto -15 312,00 -31 474,00
---
-4 686,00
---
Amortyzacja 77,00 79,00
2,6%
79,00
0,0%
Aktywa 116 745,00 116 482,00
-0,2%
112 081,00
-3,8%
Kapitał własny 10 829,00 -20 645,00
---
-25 327,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,74 -1,41
---
-1,73
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,05 -2,15
---
-0,32
---