info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.16, godz. 02:07
kontakt
IDEON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 210,00
Zysk (strata) brutto 4 153,00
Zysk (strata) netto 4 153,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 16 516,00
Kapitał własny -149 536,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,44
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01