info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 08:42
kontakt
REGNON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -58,00
Zysk (strata) brutto -58,00
Zysk (strata) netto -58,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 68,00
Kapitał własny -14,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,00
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01