info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 08:50
kontakt
REGNON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3,00 3,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -136,00 -93,00
---
Zysk (strata) brutto -136,00 -139,00
---
Zysk (strata) netto -136,00 -140,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 348,00 238,00
-31,6%
Kapitał własny 270,00 130,00
-51,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,03
-52,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,03 -0,03
---